Hoe ziet de kunsteducatie eruit in 2032? Wat zien we als we dan om ons heen kijken? En hoe kunnen we nu werken aan duurzame ontwikkeling? Op het symposium skills21kunst brengen het LKCA en de HKU professionals uit de kunsteducatie bij elkaar om de toekomst te verkennen én te maken.

kunsteducatie in 2032

Wie zijn er actief in 2032? Wie nemen er deel aan activiteiten in scholen, theaters, musea, muziekgebouwen, centra voor de kunsten, de amateurkunst, het bedrijfsleven, online? Wat drijft hen om actief te zijn? Wie zijn de educatieve professionals, waar zijn ze aan het werk en hoe? Zijn ze bezig met kunst, cultuur, creativiteit…? Welke verbindingen zijn er ontstaan?

Net als andere terreinen in de samenleving – zorg, energie, voedsel, ruimte, economie – bevinden ook kunst & cultuur en onderwijs & leren zich in een snelle transitie. Dit proces levert nieuwe vragen op, en opent tegelijk deuren. We zien hoe creatieve professionals hun praktijk op diverse manieren vormgeven, geïnspireerd door nieuwe ideeën, of in reactie op veranderende omstandigheden.

Met behulp van de ‘wisdom of the crowd’ bundelen we de vernieuwingskracht van onze sector. Puttend uit ons creatieve vermogen ontwerpen we toekomstscenario’s die nú richting geven aan ons handelen.

De samenwerking tussen innovatieve professionals, die kennis delen en samen creëren, is volgens de HKU en het LKCA onontbeerlijk voor duurzame ontwikkeling van het veld. We zien gedeelde waarden, én confrontaties tussen visies, ideeën en werkwijzen als voertuig voor verandering.